VIP klub

VIP klubZAREGISTRUJTE SAzbierajte body a nakupujte produkty výhodnejšie.

Do VIP clubu sa dostane každý, kto v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov nazbiera 300 bodov.

1€ = 1 bod. Počíta sa iba cena produktov, nie cena poštovného.

Členstvo vo VIP získavate po odoslaní objednávky, ktorou ste prekročili súčet 300 bodov. Členstvo Vám oznámime e-mailom.

VÝHODY VIP CLUBU?

  • o 5% výhodnejšie ceny (7% po nazbieraní minimálne 500 bodov v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov)
  • zdarma poštovné pri každej objednávke
  • z času na čas darček či prekvapenie