O firme

Sme výhradným dovozcom a zastupiteľom spoločnosti WIZPLUS K&I INC, ktorý je odborný výrobca a spracovateľ pravého kórejského ženšenu. Našim cieľom je napomáhať pri harmonickom a kvalitnom spolužítí človeka s prírodou a súčasne zaistiť najlepšiu kvalitu výrobkov na trhu. Našou víziou je stať sa vedúcou spoločnosťou a trvalo Vám napomáhať udržať zdravý životný štýl.

Ženšen koláž

Veríme že zdravie človeka je spojené a ovplyvňované okolím, kde žije. Žijeme vo veľmi uponáhľanom a rýchlom svete, čo sa často krát odráža aj na našom zdraví. Radi by sme prispeli v hľadaní hodnôt a harmónie v trvalo udržateľnom zdravom životnom štýle. Naša spoločnosť môže nájsť svoj význam len v prípade kooperácie zo zákazníkmi. Preto orientácia na zákazníka je naša nevyhnutná misia, inak povedané, prvoradá myšlienka manažmentu je pokryť potreby zákazníka.