Kontaktujte nás

Reklamácie, výmenu či odstúpenie od kúpnej zmluvy posielajte poštou na sídlo firmy:

SERPENS s.r.o.
Tallerova 4
811 02 Bratislava

IČO: 47422360
DIČ: 2023926817
IČ DPH: SK2023926817

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 102274/B

ORGÁN DOZORU:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
(Informácia zverejnená v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. e/ zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov)

Kontaktné informácie

* Povinne vyplnené polia